Història

L’ASSOCIACIÓ

El començament.

Comencem en aquest camí quan un grup de pares d’alumnes del conservatori de música de grau elemental i el seu professor de música van creure convenient donar als seus fills un suport complementari en la seva formació musical, des d’un aspecte més divertit i jovial, amb el desig de fer-gaudir de la música, i que disposessin de la possibilitat de donar a conèixer, al públic que vulgui gaudir de la seva música, tot après en els seus estudis i assajos mitjançant la programació de diverses actuacions.

És així com neix a Castelló de la Plana la “Associació Musical Castaliaque es constitueix com una associació sense ànim de lucre en data 26/03/2009, en la qual van quedar aprovats els seus estatuts. El seu número d’identificació fiscal és G12817912.

Estem inscrits en els registres de Associacions de la Generalitat Valenciana el 02/06/2009.
Associacions de l’Ajuntament de Castelló
Associacions de la Diputació Provincial de Castelló.

Així mateix va ser acceptada com a associada a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. FSMCV

Fins a l’actualitat han estat nombrosos els actes musicals que hem realitzat i / o participat i que queden resumits en l’apartat de MEMÒRIA D’ACTES al qual podeu visitar. També es realitzen jornades de confraternització i diversió en format viatges, àpats a l’aire lliure, etc.
Actualment som 47 socis/músics entre els 11 i 18 anys, implicats amb els fins de l’associació, estant les portes de l’associació obertes, prèvia sol·licitud d’inscripció, a tot jove que tingui unes elementals nocions musicals i que desitgi comprometre amb el projecte que s’exposa en aquesta web.

Què es pretén.

Amb aquest suport complementari als seus estudis, es persegueix una millora en la seva formació, que gaudeixin de la música com a activitat lúdica, fomentar valors com el companyerisme i la convivència entre ells, i el poder interpretar les obres assajades al públic mitjançant la programació d’una sèrie d’actuacions, concerts o trobades amb altres associacions, agrupacions i / o bandes musicals.

ACTIVITATS:

Activitat de caràcter formatiu:

  • L’ASSAIG regular de peces musicals.
  • EL DESENVOLUPAMENT de les aptituds musicals de tots els components, tant individualment com en el seu conjunt.
  • EL FOMENT de la companyonia, l’amistat i la convivència de tots els seus participants.
  • Activitats dirigides al públic en general:
  • Exposar les obres musicals assajades al públic, mitjançant la programació d’una sèrie de concerts en llocs de la ciutat com ara parcs, places o similars.
  • Col·laborar amb qualsevol organisme oficial, entitat privada o associació musical o ciutadana oferint música, amb el simple objectiu que tant el públic assistent com el músic, pugui gaudir d’un moment agradable, alegre i jovial.
  • Crear afició per la música a joves i gent gran, donar a conèixer als més petits els instruments que s’utilitzen i el seu nom, etc ..
  • Contactes de col·laboració amb altres agrupacions musicals.
  • Establir contactes de col·laboració amb altres agrupacions musicals per a la participació en festivals, reunions i trobades musicals, amb l’objectiu d’oferir actuacions públiques i intercanviar experiències amb altres músics dins d’un marc geogràfic tant provincial com nacional i internacional.

Deixa un comentari